Aktualności

Ustawa o rzemiośle

Ustawa o rzemiośle skierowana do Komisji Gospodarki

W dniu 4 sierpnia 2015 został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Gospodarki poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle autorstwa posła Artura Bramory.

W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać:
„Proponowana ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy o rzemiośle zmian, które, także zdaniem środowiska rzemieślniczego, są niezbędne dla jej należytego funkcjonowania w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym – bez zmian w zakresie podstawowych konstrukcji i rozwiązań obecnej ustawy ani dokonywania zmian w innych ustawach. Służyć to ma lepszemu funkcjonowaniu rzemiosła – w tym także lepszemu funkcjonowaniu instytucji samorządu rzemiosła, stanowiących dobrowolne zrzeszenia osób wykonujących rzemiosło.”

Projekt dotyczy m .in. doprecyzowania pojęcia „rzemiosło” oraz wprowadzenia definicji pojęcia „rzemieślnik”, uregulowania zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające, uzyskania przez rzemieślników refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie sejmowej.

18.08.2015 Kategoria: Ogólne Napisał: redakcja
Wracaj