KOMPETENCJE XXI WIEKU

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe!

Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne PRYM organizuje bezpłatne wsparcie dla osób z województwa śląskiego.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadającą największe potrzeby w dostępie do edukacji i należą do jednej z poniższych grup:

Oferta edukacyjna

W ramach projektu UP otrzymają:

 

Kontakt: Biuro Projektu, ul. Kościuszki 97, Myszków, tel. 517 066 458,  www.cseprym.pl